Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Σπύρου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Πέμπτη 16.02.2023 δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος

ΠΓΤΠ  597     Πολιτική γεωγραφία και τοπικότητα στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα

Για την αναπλήρωση του  μαθήματος  θα βγει νεότερη ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης