Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Μανασάκη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για το σεμινάριο «ΒΑΟΠ-589 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Οικονομία» θα ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις του μαθήματος, μόνο από την ιστοσελίδα του: https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=898

 

Ο διδάσκων

 

Κωστής Μανασάκης