Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση για ΥΕΣ “Οι απαρχές και η μετεξέλιξη των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα”

Οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν στο σεμινάριο «Οι απαρχές και η μετεξέλιξη των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα» είναι:

 

2566 4189
3547 4196
3620 4216
3655 4228
3929 4239
4041 4250
4059 4254
4060 4309
4073 4332
4111 4422
4117 4428
4119 4469
4125 4481
4149 4567
4187

 

 

Ο διδάσκων

 

Νικόλαος Βαφέας