Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Νουτσόπουλου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Τη Δευτέρα 07.11.2022 δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος

ΥΕΣ ΠΘΕΠ367 Ειδικά θέματα πολιτικής θεωρία: Hegel

Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα βγει νεότερη ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης