Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Παπαβλασόπουλου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Η  διδασκαλία του μαθήματος

ΥΕΠ ΘΠΚΠ 305 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας

Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  10.11.2022 και ώρα 14:30 -17:30

στην αίθουσα ΠΕ

Η αλλαγή ισχύσει μόνο για αυτή τη βδομάδα

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης