Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Πιερίδη

Αναπληρώσεις Μαθημάτων

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τρίτη 29.11.2022 και ώρα 14:30-17:30 στην αίθουσα Δ2-Β 

και Τετάρτη 30.11.2022 και ώρα 17:30-20:30 στην αίθουσα Δ2-Β

 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΕΣΕΠ   157     Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Ανάλυση

 

 

Την Τετάρτη 30.11.2022 και ώρα 08:30-11:30 στην αίθουσα Δ 7

 και την Πέμπτη 01.12.2022 και ώρα 11:30-14:30 στην αίθουσα Καμπίτση

θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

 ΑΕΑΠ  487     Ανάλυση Εκλογικών Αποτελεσμάτων

 

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης