Ανακοίνωση κ. Σκαλιδάκη

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Τη Δευτέρα 28.11.2022 δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος 

ΥΕΣ ΣΠΘΠ 587 Συγκρότηση πολιτικών θεσμών: η Επανάσταση του 1821

 Και την Τρίτη 29.11.2022 δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος 

ΥΠΟ ΕΙΝΠ 118 Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων

Για την αναπλήρωση των μαθημάτων θα βγει νεότερη ανακοίνωση

 

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης