Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Σπύρου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Πέμπτη 16.03.202δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα

ΠΓΤΠ597Πολιτική γεωγραφία και τοπικότητα στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα

λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στην απεργία που έχει προκηρύξει ο ΕΦΔΣΚΕ.