Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ενημέρωση για κινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση μέσω Erasmus

Ενημέρωση για κινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση μέσω Erasmus

 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων οργανώνει ενημερωτική συνάντηση με φοιτητές/φοιτήτριες των Σχολών του Ρεθύμνου, σχετικά με την τρέχουσα προκήρυξη κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση, ακ. έτους 2023-2024

https://www.uoc.gr/intrel/images/2023-24_SMS__SMP.pdf.

 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, ώρα 10πμ-11πμ, στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

 

Η ενημέρωση θα αφορά θέματα όπως τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές/τριες προκειμένου να αιτηθούν μετακίνησης, οι προϋποθέσεις έγκρισης της μετακίνησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους κατά τη μετακίνησή τους, το έτος σπουδών που προτείνεται για μετακίνηση, κ.ά.