Ενημέρωση για κινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση μέσω Erasmus

Ενημέρωση για κινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση μέσω Erasmus

 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων οργανώνει ενημερωτική συνάντηση με φοιτητές/φοιτήτριες των Σχολών του Ρεθύμνου, σχετικά με την τρέχουσα προκήρυξη κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση, ακ. έτους 2023-2024

https://www.uoc.gr/intrel/images/2023-24_SMS__SMP.pdf.

 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, ώρα 10πμ-11πμ, στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

 

Η ενημέρωση θα αφορά θέματα όπως τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές/τριες προκειμένου να αιτηθούν μετακίνησης, οι προϋποθέσεις έγκρισης της μετακίνησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους κατά τη μετακίνησή τους, το έτος σπουδών που προτείνεται για μετακίνηση, κ.ά.