Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Βαφέα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

 

Την Τρίτη 28.02.2023 δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα ΥΕΠ    ΙΣΤΠ   294     Ιστορική Κοινωνιολογία  με διδάσκοντα τον κ. Βαφέα

 Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα βγει νεότερη ανακοίνωση

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης