Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Απασχόληση φοιτητών ή αποφοίτων στη Deloitte

Με αφορμή έργο του Δημοσίου που έχει αναλάβει, η εταιρεία Deloitte (Τμήμα Governance and Public Sector) αναζητεί άτομα τα οποία θα εργαστούν ως Δειγματολήπτες ψηφιοποιημένων αρχείων και ως Επόπτες των ομάδων των Δειγματοληπτών του Ρεθύμνου. Για τον ρόλο των δειγματοληπτών θα εξεταστούν προφίλ φοιτητών, ενώ για τον ρόλο των Εποπτών κυρίως προφίλ αποφοίτων.

 Συνημμένες οι αγγελίες των δύο θέσεων. Τα βιογραφικά των ενδιαφερόμενων φοιτητών/ αποφοίτων, θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κ. Θωμά Μπούκη tboukis@deloitte.gr

Αρχείο: Αγγελίες των δύο θέσεων