Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Χορήγηση 3 προπτυχιακών υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος “Κλέαρχου Τσουρίδη” για το ακαδ. έτος 2022-2023″

Για την ενημέρωση σας:

  1. Η υπ΄αριθμ. πρωτ.:2783/15.03.24 Ανακοίνωση
  2. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024(ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη
  3. Αίτηση Υποψηφιότητας