Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Προκήρυξη Εκλογών, για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Ε-πιστήμης

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.