Προκήρυξη Φοιτητικής εκπροσώπησης Πολιτικής Επιστήμης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕ ΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δείτε την προκήρυξη εδώ και τη Νομοθεσία εδώ.