Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Δημήτρης Βυζιργιανάκης
ΕΔΙΠ

Φορείς Πολιτικής, Διαδίκτυο και Κυβερνοασφάλεια

Λαμπρινή Παπαντωνίου
ΕΔΙΠ
Γιάννης Σκαλιδάκης
ΕΔΙΠ

Συγκρότηση και μεταβολή πολιτικών συστημάτων

Πελαγία Τσακιράκη
ΕΔΙΠ

Πρότυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ψηφιακές δεξιότητες