Ανακοίνωση για το ΥΕΣ “Πολιτική Αντιπροσώπευση και Πολιτικό Προσωπικό”

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΥΕΣ “Πολιτική Αντιπροσώπευση και Πολιτικό Προσωπικό” θα πρέπει να επισκεφθούν το elearn του μαθήματος για να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και το περιεχόμενο του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Γεράσιμος Κάρουλας