Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Αλεξόπουλου

Αναπλήρωση Μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τετάρτη 30.11.2022 και ώρα 11:30-14:30 στην αίθουσα ΠΕ3 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΥΕΠ ΑΔΠΠ442 Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης