Ανακοίνωση κ. Νουτσόπουλου

Αναπληρώσεις Μαθημάτων

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τρίτη 29.11.2022 και την Τρίτη 06.12.2022 ώρα 17:30-20:30 στην αίθουσα ΠΕ 3 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΠΘΕΠ  367     Ειδικά θέματα πολιτικής θεωρία: Hegel

 

Την Τετάρτη 30.11.2022  και ώρα 14:30-17:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων

 

και την Τετάρτη 07.12.2022 ώρα 14:30-17:30 στην Αίθουσα ΠΕ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

 

ΥΕΠ    ΒΚΠΠ 415     Βία και Πολιτική

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης