Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Σπύρου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι την Δευτέρα 28.11.2022 δε θα πραγματοποιηθεί  η διδασκαλία του μαθήματος:

ΥΕΠ ΜΚΠΠ477 Μειονότητες και Κρατική Πολιτική

Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα βγει νεότερη ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης