Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Πρόσληψη ενός (1) εντεταλμένου διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσληψη ενός (1) εντεταλμένου διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη