Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

 

————————————————

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

———————————————–

Academic Staff

Nektarios Alexopoulos
Professor

Political Analysis and Methodology

Antonios Angelakis
Assistant Professor

Technology and Innovation policies

Elias Georgantas
Associate Professor

Political Science, Local Politics and the State

Thanasis Giouras
Professor

Political Theory

Tilemachos Iatridis
Associate Professor
Yiannis Karayiannis
Associate Professor

Political Analysis

Gerasimos Karoulas
Assistant Professor
Alexandros Kessopoulos
Assistant Professor
Ioannis Koubourlis
Associate Professor

Political and Historical Sociology

Alexandros Koutsogiannis
Assistant Professor

Political Theory

Constantine Manasakis
Associate Professor

Economic Analysis

Ivi-Angeliki Mavromoustakou
Professor

Constitutional Institutions and Modern Forms of Administration

Thomas Noutsopoulos
Professor

Political Theory

Nikolaos Papadakis
Professor

Public Policies in Education, Training and Employment

Efthimios Papavlasopoulos
Assistant Professor

Political organizations and party system

Theodore Spyros
Assistant Professor
Nikolaos Vafeas
Associate Professor
Maria Vlachadi
Assistant Professor
Dimitrios Xenakis
Professor

International Politics: Mediterranean