Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Μέλη ΔΕΠ

 

Αντώνης Αγγελάκης
Επίκουρος Καθηγητής

Πολιτικές Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Νεκτάριος (Άρης) Αλεξόπουλος
Καθηγητής

Πολιτική Ανάλυση, Μεθοδολογία

Νικόλαος Βαφέας
Καθηγητής

Ιστορική και Πολιτική Κοινωνιολογία

Μαρία Βλαχάδη
Λέκτορας

Μειονότητες και Πολιτική

Ηλίας Γεωργαντάς
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολιτική Επιστήμη, Τοπική Πολιτική και Κράτος

Θανάσης Γκιούρας
Καθηγητής

Πολιτική Θεωρία

Τηλέμαχος Ιατρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κοινωνική Ψυχολογία

Ιωάννης Καραγιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολιτική Ανάλυση

Γεράσιμος Κάρουλας
Επίκουρος Καθηγητής

Πολιτική Μεταβολή και Πολιτική Ηγεσία

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Πολιτικό Σύστημα και Θεσμοί Αντιπροσώπευσης

Γιάννης Κουμπουρλής
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία

Αλέξανδρος Κουτσογιάννης
Επίκουρος Καθηγητής

Πολιτική Θεωρία

Κωνσταντίνος Μανασάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Οικονομική Ανάλυση

Θωμάς Νουτσόπουλος
Καθηγητής

Πολιτική Θεωρία

Δημήτρης Ξενάκης
Καθηγητής

Διεθνής Πολιτική: Μεσόγειος

Ευθύμης Παπαβλασόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Πολιτικές Οργανώσεις και Κομματικό Σύστημα

Νικόλαος Παπαδάκης
Καθηγητής

Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης

Θεόδωρος Σπύρος
Επίκουρος Καθηγητής

Κράτος, Εθνοτικές Ομάδες και Τοπικότητα