Μέλη ΔΕΠ

 

Νεκτάριος (Άρης) Αλεξόπουλος
Καθηγητής

Πολιτική Ανάλυση, Μεθοδολογία

Νικόλαος Βαφέας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιστορική και Πολιτική Κοινωνιολογία

Μαρία Βλαχάδη
Λέκτορας

Μειονότητες και Πολιτική

Ηλίας Γεωργαντάς
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολιτική Επιστήμη, Τοπική Πολιτική και Κράτος

Θανάσης Γκιούρας
Καθηγητής

Πολιτική Θεωρία

Ιωάννης Καραγιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολιτική Ανάλυση

Γεράσιμος Κάρουλας
Επίκουρος Καθηγητής

Πολιτική Μεταβολή και Πολιτική Ηγεσία

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Πολιτικό Σύστημα και Θεσμοί Αντιπροσώπευσης

Αλέξανδρος Κουτσογιάννης
Επίκουρος Καθηγητής

Πολιτική Θεωρία

Κωνσταντίνος Μανασάκης
Επίκουρος Καθηγητής

Οικονομική Ανάλυση

Ήβη - Αγγελική Μαυρομούστακου
Καθηγήτρια

Συνταγματικοί Θεσμοί και Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης

Θωμάς Νουτσόπουλος
Καθηγητής

Πολιτική Θεωρία

Δημήτρης Ξενάκης
Καθηγητής

Διεθνής Πολιτική: Μεσόγειος

Ευθύμης Παπαβλασόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Πολιτικές Οργανώσεις και Κομματικό Σύστημα

Νικόλαος Παπαδάκης
Καθηγητής

Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης

Θεόδωρος Σπύρος
Επίκουρος Καθηγητής

Κράτος, Εθνοτικές Ομάδες και Τοπικότητα