Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες  κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης  στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.